top of page


 Privacyverklaring


In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Hans Peters Foto verzamelt en hoe we deze gegevens gebruiken. Lees dit zorgvuldig door.  
 
Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u een bestelling plaatst via onze website, een offerte aanvraagt via onze website, wanneer u ons een e-mail zendt of wanneer u een bestel-account aanvraagt. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en afleveren; om u een nieuwsbrief te kunnen sturen en om uw gegevens over te kunnen dragen aan de Belastingdienst indien hier volgens wettelijke verplichtingen naar gevraagd wordt.  
 
Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?  
 
Hans Peters Foto is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijk recht inzake persoonsgegevens.  
 
Hans Peters Foto, Kadoelenweg 316, 1035NS Amsterdam Nederland.

 

Waar slaan we uw gegevens op?  
 
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen op de bedrijfsserver van Hans Peters Foto en worden niet overgedragen aan derden. Indien een opdracht wordt overgedragen aan een ander bedrijf, wordt de overdracht van uw persoonsgegevens uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.  
 
Welke gegevens slaan we op?  
 
We gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:  
 
Uw persoons- en accountgegevens.  
 
Wij bewaren de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer) wanneer u een bestelling plaatst bij Hans Peters Foto. Hans Peters Foto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ten behoeve van de financiële boekhouding zijn wij wettelijk verplicht facturen waarop uw adresgegevens vermeld staan 7 jaren te bewaren.  

Hans Peters Foto gebruikt de volgende cookies of vergelijkbare technieken op de website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


Wie heeft toegang tot uw gegevens?  
 
Uw gegevens worden beheerd op de bedrijfsservers van Hans Peters Foto  en kunnen alleen ingezien worden door medewerkers van dit bedrijf. We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Hans Peters Foto.


Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?  
 
Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Door het gebruik van een Firewall en virusscanner beschermen we uw perrsoonsgegevens zo goed als mogelijk. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze site volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet.  
 
Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?  
 
Voor elke specifieke verwerking van de persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijke verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.  
 
Wat zijn uw rechten?  
 
Recht op toegang:  
 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Hans Peters Foto  die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.  
 
Recht op correctie:  
 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.  
 
Recht op verwijdering:

 
U hebt recht om op elk moment de door Hans Peters Foto verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:  
 
-U hebt een lopende order die nog niet volledig is afgerond  -U hebt nog een betaling openstaan  -Indien u een bestelling heeft gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transacties ten behoeve van de boekhoudregels.   Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
 
Indien u van mening bent dat Hans Peters Foto uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Updates van onze privacyverklaring:  
 
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiele wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of uw rechten.

bottom of page